Contact Us on WhatsApp

Privacy Beleid

PRIVACY BELEID INTERNET

Automobielbedrijf Stoof v.o.f. en Ford Credit (hierna tezamen, "Ford") respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, wordt allereerst gebruikt om adequaat op uw verzoek te reageren en daarnaast om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Wij gaan op passende wijze met uw gegevens om.

Wij verzamelen onder andere uw informatie door middel van zogenaamde ‘cookies’.


Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de Automobielbedrijf Stoof v.o.f., of andere door Automobielbedrijf Stoof v.o.f. ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal Automobielbedrijf Stoof v.o.f. erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder maakt Automobielbedrijf Stoof v.o.f. er hierbij melding van dat in het kader van het vereenvoudigen en samenvoegen van de gegevensverwerkingen binnen de Automobielbedrijf Stoof v.o.f. groepsondernemingen Automobielbedrijf Stoof v.o.f. bepaalde persoonsgegevens van haar klanten zal opslaan in bestanden van Automobielbedrijf Stoof v.o.f. groepsondernemingen buiten de Europese Unie. Bepaalde daartoe door Automobielbedrijf Stoof v.o.f. aangewezen partijen kunnen toegang hebben tot deze persoonsgegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden van de bestanden. Automobielbedrijf Stoof v.o.f. zal alle andere verwerkingen uitvoeren en zal alle maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van haar klanten gedurende en na doorgifte buiten de Europese Unie worden beschermd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en deze zo nodig te wijzigen; ook heeft u het recht om ons te vragen deze informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Customer Relations Center. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Bepaalde wettelijke voorschriften, met name op het gebied van veiligheid en financiële regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot Ford Credit), kunnen dit echter onmogelijk maken.

Meer informatie over hoe Ford omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming vindt u in het privacy beleid van Ford voor klanten, dat u kunt vinden op de www.ford.nl

Als u nog vragen heeft die niet worden behandeld in onze veel gestelde vragen, kunt u die sturen naar Automobielbedrijf Stoof v.o.f., Automobielbedrijf Stoof v.o.f..

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig dit privacy beleid te bekijken.


PRIVACYBELEID VOOR MOBIELE EN WAP-TOEPASSINGEN

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Automobielbedrijf Stoof v.o.f. die zij ontvangt in het kader van uw gebruik van de WAP-sites van Automobielbedrijf Stoof v.o.f.. Automobielbedrijf Stoof v.o.f. respecteert de privacy van iedereen die de WAP-sites van Automobielbedrijf Stoof v.o.f. bezoekt. Alle informatie die over u wordt verzameld, wordt in eerste instantie gebruikt voor het verlenen van de dienst waarom u mogelijk heeft gevraagd en in tweede instantie voor het verbeteren van onze dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


Overig gebruik van uw persoonsgegevens

  • Voor brochureaanvragen: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Automobielbedrijf Stoof v.o.f. die interessant voor u zouden kunnen zijn.
  • Voor aanvragen van 'Houd mij op de hoogte': als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Automobielbedrijf Stoof v.o.f. die interessant voor u zouden kunnen zijn.
  • Voor aanvragen van proefritten: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS, telefonisch en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Automobielbedrijf Stoof v.o.f. die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Indien u niet langer van bovengenoemde diensten gebruikt wilt maken kunt u contact opnemen met het Customer Relations Center, telefoonnummer 0346-213144


Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de Automobielbedrijf Stoof v.o.f., of andere door Automobielbedrijf Stoof v.o.f. ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal Automobielbedrijf Stoof v.o.f. erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder maakt Automobielbedrijf Stoof v.o.f. er hierbij melding van dat in het kader van het vereenvoudigen en samenvoegen van de gegevensverwerkingen binnen Automobielbedrijf Stoof v.o.f.. Automobielbedrijf Stoof v.o.f. bepaalde persoonsgegevens van haar klanten zal opslaan in bestanden van Ford Motor Company groepsondernemingen buiten de Europese Unie. Bepaalde daartoe door Automobielbedrijf Stoof v.o.f. aangewezen partijen kunnen toegang hebben tot deze persoonsgegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden van de bestanden. Automobielbedrijf Stoof v.o.f. zal alle andere verwerkingen uitvoeren en zal alle maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van haar klanten gedurende en na doorgifte buiten de Europese Unie worden beschermd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.


SMS-gegevens

Onze mobiele dienstverlener moet op aanvraag historische gegevens kunnen verschaffen aan lokale telecomtoezichthouders, mobiele aanbieders en autoriteiten. Dit geldt voor informatie over opt-in, opt-out, inkomende en uitgaande berichten, datum en tijd, mobiele telefoonnummers en netwerkaanbieders. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor Automobielbedrijf Stoof v.o.f. of haar consumenten. Zie de volgende sites voor nadere informatie en contactgegevens:

Voor meer informatie over OPTA, ga naar http://www.opta.nl.

Onze mobiele dienstverlener voldoet ook aan de normen en regels van de internationale MMA (Mobile Marketing Association). http://www.mmaglobal.com


Contact

U heeft het recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren en mag deze informatie indien nodig corrigeren; u heeft ook het recht ons te vragen de informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Customer Relations Center, Automobielbedrijf Stoof v.o.f.. We zullen al het mogelijke doen om rekening te houden met uw wensen. Het kan echter zijn dat dit door bepaalde wetgeving niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege wetgeving ten aanzien van veiligheid of financiële regelgeving (bijvoorbeeld bij Ford Credit).

Als u nog vragen heeft die niet worden behandeld in onze veel gestelde vragen, kunt u die sturen naar Automobielbedrijf Stoof v.o.f., Herenweg 165, Vinkeveen.

Het gebruik van cookies op onze WAP-site

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Automobielbedrijf Stoof v.o.f. gebruikt cookies alleen voor aanvragen in het kader van 'Houd mij op de hoogte' en aanvragen van proefritten en brochures. Zo kunnen we de sessiegegevens bewaren. Hierbij worden geen klantgegevens opgeslagen.


Kosten

Voor SMS-berichten die u naar Automobielbedrijf Stoof v.o.f. stuurt, geldt het tarief van uw standaardnetwerkaanbieder. Voor het openen van de WAP-site en het downloaden van eventuele inhoud worden ook de normale WAP- en downloadkosten berekend. SMS-berichten die u van Automobielbedrijf Stoof v.o.f. ontvangt, zijn gratis.


Het bezoeken van de WAP-site

Als u onze WAP-site wilt bezoeken, moet WAP-toegang op uw telefoon zijn ingeschakeld en moet het apparaat over de juiste technische mogelijkheden beschikken (bijvoorbeeld voor de ondersteuning van video). Gedownloade inhoud mag niet worden gebruikt voor lasterlijke doeleinden en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Automobielbedrijf Stoof v.o.f.. Het downloaden moet ook zijn toegestaan door uw netwerkaanbieder. Weet u niet zeker wat wel en niet is toegestaan, neemt u dan contact op met uw mobiele aanbieder voordat u de inhoud probeert te downloaden. Automobielbedrijf Stoof v.o.f., haar groepsmaatschappijen, haar agentschappen, leveranciers of consultants zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u geen toegang krijgt tot de inhoud of problemen ondervindt met het downloaden van de inhoud of het weergeven van de inhoud op uw apparaat. Zie de veel gestelde vragen voor vragen over inhoud die is gedownload naar uw apparaat.


COOKIES

Bij Automobielbedrijf Stoof v.o.f. gebruiken we technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om het gebruik van onze websites te vergemakkelijken en inhoud te leveren die meer op uw interesses is toegespitst. Deze gids is bedoeld om zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat cookies zijn; wat het doel is van de cookies die op de Automobielbedrijf Stoof v.o.f. websites worden gebruikt; en hoe u ze - als u dat wenst - kunt beheren of verwijderen.


Wat is een cookie?

Bijna elke website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat internetinstellingen opslaat. Het wordt gedownload via een browser bij het eerste bezoek aan een website. Wanneer u de volgende keer met dezelfde computer de site bezoekt, kan de browser controleren of een verwante cookie aanwezig is (d.w.z. een cookie met de naam van de site) en de gegevens van de cookie naar de site terugsturen. Zo kunnen sites de browser herkennen en, in sommige gevallen de getoonde inhoud aanpassen.


De voordelen van cookies

Sommige cookies zijn zeer nuttig, omdat ze de ervaring gebruiksvriendelijker maken wanneer u terugkeert naar een website die u al een paar keer eerder heeft bezocht. Op voorwaarde dat u dezelfde computer en dezelfde browser gebruikt kunnen cookies, bijvoorbeeld, uw voorkeuren onthouden, ons helpen om te achterhalen hoe u onze sites gebruikt, en de getoonde inhoud toespitsen op uw interesses en behoeften. De cookies die op onze websites worden gebruikt verzamelen geen informatie die u persoonlijk identificeert.

Onderaan deze pagina vindt u een tabel met de voornaamste cookies die op de websites van Automobielbedrijf Stoof v.o.f. worden gebruikt, met uitleg waar ze voorkomen en wat ze doen.


Beheren en verwijderen van cookies

Als u wilt wijzigen hoe een browser cookies gebruikt, inclusief het blokkeren of verwijderen van cookies van de Automobielbedrijf Stoof v.o.f. websites (of alle andere websites in feite), dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.

Om cookies te beheren, kunt u in de meeste browsers kiezen om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, alleen bepaalde types cookies te aanvaarden, of een melding te krijgen wanneer een site een cookie wil opslaan. Het is ook eenvoudig om cookies die al op uw computer door een browser zijn opgeslagen te verwijderen.

De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt. Om te achterhalen hoe u dit met een bepaalde browser doet, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen of kunt u een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u cookies in de meeste browsers kunt beheren en verwijderen.

Automobielbedrijf Stoof v.o.f. is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Vinkeveen onder nummer 30022046. Automobielbedrijf Stoof v.o.f. is gevestigd aan Herenweg 165, Vinkeveen.


Aanbiedingen

De laatste aanbiedingen

Nieuws

Laatste nieuws